NOWA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Logowanie do systemu bankowości internetowej

Pierwsze logowanie do nowego systemu

1. Czym jest i gdzie mogę znaleźć identyfikator klienta?
Identyfikator klienta, którego używasz do pierwszego logowania to unikatowy 8-cyfrowy numer nadany klientowi przez bank, służący m.in. do identyfikacji podczas korzystania z bankowości internetowej.

Identyfikator klienta znajdziesz:

 • w umowie ramowej (umowa na podstawie, której możliwe jest korzystanie z kanałów elektronicznych) lub na umowie o dowolny produkt,
 • w przelewie zwrotnym – jeśli umowa produktowa (np. o konto osobiste lub oszczędnościowe) została potwierdzona przelewem,

W dotychczasowej bankowości internetowej (w prawym, górnym rogu ekranu, obok Twojego imienia i nazwiska).

2. Czy mogę zmienić swój identyfikator klienta na własny login?

Do pierwszego logowania należy użyć numeru klienta nadanego przez bank. Po zalogowaniu możesz zdefiniować dowolny login, którego będziesz używać do kolejnych logowań.

Aby zmienić identyfikator wejdź w: Ustawienia (prawy górny róg strony) → Autoryzacja i bezpieczeństwo – Rozwiń:

3. Moje konto zostało przeniesione z innego banku. Czy mogę używać identyfikatora klienta (nazwy użytkownika), którego używałem w innym banku?

Nie. Do pierwszego logowania należy użyć numeru klienta nadanego przez Alior Bank (sprawdź wyżej, gdzie znajdziesz identyfikator klienta). W przypadku jego braku konieczna będzie wizyta w oddziale banku.

4. Czy hasło do dotychczasowej bankowości internetowej będzie działało w nowej bankowości internetowej?

Nie. Podczas pierwszego logowania system poprosi Cię o zdefiniowanie hasła do nowej bankowości.

Podczas pierwszego logowania:

 • wpisz swój identyfikator klienta (sprawdź wyżej, gdzie znajdziesz identyfikator klienta, którego należy użyć do pierwszego logowania),
 • wprowadź hasło używane w dotychczasowej bankowości internetowej - dotyczy klientów, którzy korzystali z dotychczasowego systemu bankowości internetowej,
 • podaj kod SMS, który otrzymasz na zaufany numer telefonu,
 • ustal nowe hasło do systemu - będzie ono działało tylko w nowej bankowości internetowej,
 • wybierz obrazem bezpieczeństwa, który pomoże Ci zweryfikować autentyczność strony.
5. Czy podczas pierwszego logowania do nowej bankowości internetowej otrzymam SMS-a z hasłem startowym?

Podczas pierwszego logowania, po wprowadzeniu identyfikatora klienta, wprowadź hasło używane w dotychczasowej bankowości internetowej (dotyczy klientów, którzy korzystali z dotychczasowej bankowości internetowej). Otrzymasz kod SMS z hasłem startowym na zaufany numer telefonu. Wprowadź go na ekranie, a następnie ustal nowe hasło do systemu (będzie ono działało tylko w nowej bankowości internetowej). W ostatnim kroku wybierz obrazek bezpieczeństwa.


Ważne: Kod SMS wysyłany na zaufany numer telefonu jest ważny 6 minut.

6. Co zrobić jeśli podczas pierwszego logowania nie otrzymam SMS-a z hasłem startowym na telefon komórkowy?

Zweryfikuj, czy wprowadzony przez Ciebie numer klienta jest poprawny.

Jeśli numer klienta jest poprawny, możliwe, że wystąpił problem z Twoim telefonem komórkowym - np.:

 • nieprawidłowy lub nieaktualny numer telefonu komórkowoego podany w banku,
 • przepełniona skrzynka odbiorcza w telefonie,
 • problem z dostarczeniem wiadomości SMS po stronie operatora telefonii komórkowej lub banku.

Prosimy o wyłączenie i ponowne włączenie telefonu. Jeśli nadal nie otrzymasz kodu SMS, prosimy o kontakt z infolinią banku (pod numerem 19 502) lub oddziałem, w celu ustalenia dokładnej przyczyny problemu.

7. Co zrobić, jeśli po wpisaniu hasła startowego nie mogę się zalogować?

Podczas pierwszego logowania musisz podać:

 • identyfikator klienta,
 • hasło używane w dotychczasowej bankowości internetowej (jeśli z niej korzystałeś),
 • hasło startowe, które otrzymasz na telefon komórkowy.

Jesli po wpisaniu identyfikatora, hasła do dotychczasowej bankowości i hasła startowego prezentowany jest komunikat o błędzie, sprawdź poprawność wprowadzanego identyfikatora, a następnie ponów próbę logowania.

Jeśli identyfikator jest poprawny, a logowanie do systemu nie uda się, prosimy o kontakt z infolinią banku (pod numerem 19 502) lub wizytę w oddziale banku. Konsultant lub bankier zweryfikuje, jaka jest przyczyna błędu i ewentualnie zleci ponownie wysłanie hasła startowego.

8. Co zrobić, jeśli po wprowadzeniu identyfikatora klienta, otrzymuję komunikat z prośbą o kontakt z infolinią lub oddziałem?

Taki komunikat pojawi się, jeśli bank nie posiada Twojego numeru telefonu komórkowego. W celu jego uzupełnienia, konieczna będzie wizyta w oddziale.

9. Jakie są wymagania przy ustalaniu nowego hasła do bankowości internetowej?

Hasło do nowej bankowości internetowej powinno mieć minimum 20 znaków, musi zawierać co najmniej jedną cyfrę, małą i wielką literę.

Hasło nie może zawierać znaków: % ' \ _ & > < /

10. Czym jest obrazek bezpieczeństwa?

To jest wybrany przez Ciebie obrazek, który jest prezentowany podczas każdego logowania (po wpisaniu identyfikatora, a przed wpisaniem hasła) i ułatwia Ci weryfikację, czy strona logowania jest autentyczna.

Ponieważ obrazek ten wybierasz samodzielnie, ułatwia Ci on rozpoznanie, że strona, na której się logujesz, jest prawdziwą stroną logowania Alior Banku, a nie stroną podstawioną w celu przechwycenia danych. Pamiętaj, żeby przy każdym logowaniu, przed wpisaniem hasła, sprawdzić, czy wyświetla się Twój obrazek.
W przypadku braku obrazka lub wyświetlenia innego niż wybrany przez Ciebie, przerwij logowanie i skontaktuj się z infolinią banku pod numerem 19 502 lub oddziałem banku.

Aby zmienić obrazek wejdź w: Ustawienia (prawy górny róg strony) → Autoryzacja i bezpieczeństwo → Rozwiń:

Kolejne logowanie do systemu

1. Co zrobić, jeśli nie pamiętam swojego identyfikatora klienta?

Identyfikator klienta znajdziesz:

 • w umowie ramowej (umowa na podstawie, której możliwe jest korzystanie z kanałów elektronicznych) lub na umowie o dowolny produkt,
 • w przelewie zwrotnym – jeśli umowa produktowa (np. o konto osobiste lub oszczędnościowe) została potwierdzona przelewem,
 • w dotychczasowej bankowości internetowej (w prawym, górnym rogu ekranu, obok Twojego imienia i nazwiska).

Jeśli nie znasz swojego numeru klienta i nie posiadasz dokumentu, na którym został on umieszczony ani dostępu do dotychczasowej bankowości, konieczna będzie wizyta w oddziale banku.

2. W jaki sposób mogę odblokować dostęp do bankowości internetowej?

Po 3-krotnym wpisaniu błędnego hasła dostęp do bankowości internetowej zostaje zablokowany. W celu odblokowania skontaktuj się z infolinią banku pod numerem telefonu 19 502 lub z dowolnym oddziałem.

3. Czy raz ustalone hasło traci ważność? Jeśli tak, po jakim czasie?

Ustalone hasło nie traci ważności. Zalecamy jednak regularne zmienianie hasła. Jeśli dostęp do bankowości internetowej zostanie zablokowany, po jej odblokowaniu będzie wymagane zdefiniowanie nowego hasła.

4. Jak zablokować dostęp do systemu bankowości internetowej?

Dostęp do bankowości internetowej możesz zablokować:

 • za pośrednictwem infolinii banku pod numerem 19 502,
 • podczas wizyty w oddziale,

Dostęp zostanie również zablokowany po kilkukrotnym wprowadzeniu niepoprawnego hasła.

5. Jak działa hasło maskowane? Czy na ekranie logowania może być zaprezentowane więcej pól niż znaków w moim haśle?

Jeśli korzystasz z hasła maskowanego, podczas logowania system poprosi Cię o podanie wybranych znaków hasła, co zabezpiecza przed przechwyceniem go przez programy szpiegujące. Nawet jeśli ktoś podejrzy wpisywane przez Ciebie znaki i tak nie uda mu się zalogować na Twoje konto, bo system za każdym razem wymaga innych znaków.

Na kolejnym oknie prezentowany będzie obrazek bezpieczeństwa oraz hasło maskowane.

Podczas logowania, w kolejne aktywne pola należy wpisać odpowiadające im znaki z hasła, np.: jeśli Twoje hasło to "AliorBank123", a aktywne jest pierwsze, ósme, dziewiąte, jedenaste i dwunaste pole, należy w nie wpisać odpowiednio litery: "A”, „n”, „k”, „2”, „3”.

Ze względów bezpieczeństwa system nie prezentuje informacji o długości hasła - może się zdarzyć, że pomimo, iż Twoje hasło jest np. 15-znakowe, to prezentowanych jest tylko 12 pierwszych pól do wpisania wybranych znaków z hasła. Nigdy natomiast nie będzie prezentowanych więcej pól, niż długość Twojego hasła.

6. Czy mogę zmienić hasło maskowane na standardowe?

Tak. Możesz dokonać zmiany hasła maskowanego na hasło standardowe.

Zmiana metody logowania wymaga ustalenia nowego hasła. Hasło powinno składać się co najmniej z 10 znaków i zawierać cyfrę, wielką i małą literę.

Aby zmienić hasło maskowane na standardowe przejdź do sekcji: 1.Ustawienia (prawy górny róg strony) → Autoryzacja i bezpieczeństwo – rozwiń:

lub

2. Ustawienia (prawy górny róg strony) → kanały dostępu – rozwiń:

7. Jakie przeglądarki internetowe zalecane są do obsługi nowej bankowości internetowej?

Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z serwisu, należy korzystać z najnowszych wersji poniższych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer lub Safari.

8. Posiadam zarówno produkty indywidualne, jak i firmowe. Czy będę widział je po zalogowaniu w nowym systemie bankowości internetowej?

W nowej bankowości internetowej prezentowane są wszystkie produkty dla klientów indywidualnych. Produkty dla klientów firmowych mogą być obsługiwane - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności - w dotychczasowym systemie, w nowym systemie lub w Business Pro. Jeśli Twoja firma jest obsługiwana w nowej bankowości internetowej, produkty zobaczysz w oddzielnym "kontekście". W takim wypadku, w prawym górnym rogu pulpitu zobaczysz listę rozwijaną, która pozwoli Ci przełaczyć się między widokami (w ten sam sposób prezentujemy produkty, do których jesteś upoważniony jako pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy).

Do bankowości zawsze logujesz się identyfikatorem klienta indywidualnego. Aby przejść do prezentacji produktów dla firmy, kliknij zakładkę Kontekst w prawym górnym rogu strony - po jej rozwinięciu wybierzesz swoją firmę.

Produkty dla firm prezentowane są w analogiczny sposób, jak produkty dla klientów indywidualnych.

9. Czy jeśli zablokuję dostęp konta indywidualnego zablokuję sobie również dostęp do konta firmowego?

Do konta zawsze logujesz się identyfikatorem klienta indywidualnego. Aby przejść do prezentacji produktów dla firmy musisz wybrać odpowiedni "kontekst". Dlatego, jeśli zablokujesz dostęp do bankowości internetowej, zablokowany zostaje dostęp do obu kontekstów.

Analogicznie, odblokowanie dostępu do konta indywidualnego klienta, odblokuje jednocześnie dostęp do produktów firmowych w bankowości internetowej.

10. Jeżeli posiadam konto indywidualne i firmowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej, na który telefon będę otrzymywać SMSy autoryzacyjne i powiadomienia?

Możesz wskazać jeden lub dwa numery telefonu.

W przypadku posiadania dwóch różnych numerów telefonów dla kontekstu indywidualnego i firmowego, hasło do pierwszego logowania (pierwszej lub ponownej aktywacji bankowości internetowej) otrzyamsz na numer telefonu zdefiniowany dla kontekstu indywidualnego.

Na telefon przypisany do kontekstu firmowego będziesz otrzymywać kody do autoryzacji zleceń, wykonując dyspozycje z konta firmowego. Natomiast wykonując dyspozycje z kontekstu indywidualnego, kody autoryzacyjne będą przesyłane na telefon przypisany do konta indywidualnego.

Definiując powiadomienia, zarówno do kontekstu indywidualnego, jak i firmowego, masz możliwość wskazania dowolnego numeru telefonu.

11. Czy po zalogowaniu zobaczę rachunki, do których jestem pełnomocnikiem?

Po zalogowaniu do bankowości internetowej zobaczysz produkty, których jesteś właścicielem i współwłaścicielem.

Aby przejść do produktów, do których jesteś upoważniony jako pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, kliknij w zakładkę Kontekst w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz z listy odpowiednią opcję.

Konto osobiste i karta do konta

Konto osobiste i karta do konta

1. Gdzie mogę sprawdzić stan konta?

Saldo konta widoczne jest na pulpicie.

Po kliknięciu w nazwę konta osobistego, przejdziesz do szczegółów produktu -znajdziesz tam m.in. saldo rachunku.

2. Gdzie znajdę kwotę blokady na rachunku?

Kwota blokad na rachunku jest dostępna w szczegółach wybranego konta w zakładce Szczegóły → Kwota zablokowana. Kliknij Zobacz blokady na rachunku, aby zobaczyć listę zablokowanych operacji.

3. Jak sprawdzić historię rachunku? Jak znaleźć transakcję w historii? Jak filtrować transakcje?

Aby przejść do historii transakcji:

→ wybierz w górnym menu Płatności → Historia transakcji

→ kliknij szczegóły rachunku

Możesz w wygodny sposób znaleźć interesującą Cię transakcję, korzystając z filtrów - wystarczy kliknąć Pokaż filtry

Dostępne opcje to:

 • kwota (od-do);
 • waluta: z listy rozwijanej możesz wybrać PLN, USD, EUR, CHF, GBP;
 • typ operacji: Uznania (wpływy na konto), Obciążenia (np. płatności kartą, zrealizowane przez Ciebie przelewy, doładowanie telefonu, wypłaty z bankomatu), Odrzucone, Zablokowane (np. płatności kartą, które jeszcze nie są zaksięgowane), Przelewy własne i odsetki;
 • okres: Cała historia, Ten tydzień, Ten miesiąc, Ostatnie 6 miesięcy, Ostatni rok, wybrany okres (wskaż dowolny zakres dat, korzystając z kalendarza);
 • rodzaj operacji: Wszystkie, Przelew krajowy, Transakcja kartowa, Przelew własny, Przelew zagraniczny/walutowy, Przelew ZUS, Przelew natychmiastowy, Przelew podatkowy, Doładowanie telefonu, Transakcja BLIK, Opłaty, Prowizje, Korekty, Odsetki, Wypłata gotówkowa, Inne;
 • produkt: lista rozwijana zawierajaca wszystkie Twoje produkty;
4. Gdzie znajdę wyciąg z rachunku? W jakim formacie Bank udostępnia pobrany wyciąg?

Wyciągi dostępne są w Szczegółach rachunku w zakładce Wyciąg. Plik udostępniany jest w formie PDF, a w przypadku firm, również w formacie MT940.

W zakładce Szczegóły → Wyciągi i opłaty możesz sprawdzić sposób i częstotliwość otrzymywania wyciągów.

5. Jak zamówić kartę do konta osobistego?

Aby zamówić kartę przejdź do Szczegółów rachunku → Karty → Zamów kartę do konta i wypełnij wniosek. Wniosek dostępny jest, jeśli do danego konta nie masz jeszcze wydanej karty.

6. Jak aktywować kartę do konta?

Aby aktywować kartę:

 • → kliknij Aktywuj na niebieskim pasku, który pojawia się na pulpicie

lub

 • Aktywuj teraz na panelu produktu.

lub

 • po przejściu do szczegółów konta → Karty → Aktywuj

Po kliknięciu w przycisk Aktywuj/Aktywuj teraz zaprezentowane zostaną szczegóły karty: rodzaj, typ karty, rachunek powiązany z kartą, data ważności, użytkownik karty, imię i nazwisko na karcie.

Podczas aktywacji ustawisz własny kod PIN - wprowadź go dwukrotnie. PIN nie może być zbyt prosty - nie używaj ciągów cyfr np. 1111, 1234.

Kod PIN musi być 4-cyfrowy.

Po wprowadzeniu kodu PIN otrzymasz kod SMS - wprowadź go, aby potwierdzić aktywację karty.

7. Jak zablokować kartę?

Blokada karty, w przeciwieństwie do jej zastrzeżenia, jest procesem odwracalnym – zablokowaną kartę można odblokować. Skorzystaj z tej opcji jeśli:

 • Nie posiadasz dostępu do telefonu zaufanego (zablokowanie karty nie wymaga potwierdzenia kodem SMS);
 • Podejrzewasz, że karta została zostawiona w bezpiecznym miejscu (np. wydaje Ci się, ze portfel po prostu został w domu) - jeśli karta nie odnajdzie się, możesz ją później zastrzec;

Po 28 dniach zablokowana karta zostanie automatycznie zamknięta.

Aby zablokować kartę:

 1. Przejdź do szczegółów rachunku, a następnie kliknij Zablokuj karty (w górnym prawym rogu).
 2. Pamiętaj, że wybranie tej opcji spowoduje zablokowanie wszystkich Twoich aktywnych kart przypisanych do wybranego rachunku.

  lub

 3. Przejdź do szczegółów rachunku, wybierz Karty, a następnie kliknij Edytuj w sekcji status karty.
8. Jak odblokować kartę do konta?

Aby odblokować kartę przejdź do szczegółów rachunku a następnie wybierz Karty. Użyj przełącznika, aby zmienić status karty.

Na zaufany numer telefonu otrzymasz kod SMS, którym potwierdzisz operację.

9. Jak zastrzec kartę do konta?

Pamiętaj, że zastrzeżenie karty jest procesem nieodwracalnym i konieczne będzie zamówienie nowej.

Aby zastrzec kartę przejdź do: szczegóły rachunku → zakładka Karty → Status karty → Edytuj → Zastrzeżona.

Dyspozycja wymaga zatwierdzenia kodem SMS.

Jeśli podejrzewasz, że karta została zostawiona w bezpiecznym miejscu (np. wydaje Ci się, że portfel został w domu) - jeśli karta nie odnajdzie się, będziesz mieć możliwość jej zastrzeżenia. Po 28 dniach zablokowana karta zostanie automatycznie zamknięta. Przeczytaj wyżej, jak zablokować kartę.

10. Jak zamknąć kartę do konta?

Pamiętaj, że zamknięcie karty jest nieodwracalne

Aby zastrzec kartę przejdź do: szczegóły rachunku → zakładka Karty → Status karty → Edytuj → Zamknięta.

W kolejnym kroku kod SMS, aby zatwierdzić dyspozycję.

11. Jak zmienić numer PIN do karty?

Kod PIN zmienisz wchodząc w Szczegóły rachunku → Zakładka Karty → Szczegóły wybranej karty → sekcja Zarządzaj → Zmień PIN.

Wprowadź ten sam kod PIN dwukrotnie. PIN nie może być zbyt prosty np. 1111, 1234.

Numer PIN powinien składać się z czterech cyfr.

Zmiana kodu PIN wymaga zatwierdzenia kodem SMS. Nie jest natomiast wymagane podanie poprzedniego PIN-u karty.

12. Jak mogę nadać numer PIN do karty debetowej?

Podczas aktywacji karty możesz zdefiniować swój własny kod PIN. W dowolnym momencie, możesz go też zmienić.

Wprowadź ten sam kod PIN dwukrotnie. Podczas aktywacji ustawisz własny kod PIN - wprowadź go dwukrotnie. PIN nie może być zbyt prosty - nie używaj ciągów cyfr np. 1111, 1234.

Kod PIN musi być 4-cyfrowy.

Zmiana kodu PIN wymaga zatwierdzenia kodem SMS.

13. Gdzie znajdę historię transakcji dokonanych kartą debetową?

Aby przejść do historii transakcji kartą:

 • z górnego menu wybierz Płatności → Historia transakcji
 • lub

 • → przejdź do szczegółów rachunku
 • rodzaj operacji: Transakcja kartowa;
 • produkt: rachunek, do którego wydano kartę.
14. Czy mogę zmienić limity transakcji dla mojej karty?

Tak, Aby zmienić limity transakcji przejdź do szczegółów rachunku, a następnie wybierz: zakładka Karty → Limity dzienne → Zmień.

Możesz ustawić:

 • limit transakcji gotówkowych
 • limit transakcji bezgotówkowych
  • w tym płatności internetowe i pozostałe wykonywane bez fizycznego przedstawienia/użycia karty
  • w tym transakcje zbliżeniowe online

Po wprowadzeniu odpowiednich limitów zatwierdź dyspozycję kodem SMS.

Przelewy i płatności

Przelewy i płatności

1. Jak wykonać przelew?

Aby przejść do formularza przelewu:

→ z górnego menu wybierz → Płatności → Nowa płatność

lub

→ kliknij Wyślij przelew przy odpowiednim rachunku

Po przejściu do formularza przelewu możesz wybrać odpowiedni jego typ:

 • Przelew krajowy,
 • Przelew własny,
 • Przelew walutowy/zagraniczny,
 • Przelew podatkowy,
 • Doładowanie telefonu.
2. Jak wykonać przelew własny?

Przelew własny to przelew wykonywany na Twoje konto - np. z Konta osobistego na oszczędnościowe.

W polu Z rachunku automatycznie zostanie podstawione domyślne konto, ale możesz wybrać dowolny ze swoich rachunków (równiez walutowych oraz rachunków kart kredytowych). Domyślny tytuł przelewu to "Przelew własny".

Wystarczy uzupełnić kwotę przelewu.

Przelewów własnych nie musisz potwierdzać kodem SMS.

3. Jak wykonać przelew krajowy?

W polu Z rachunku automatycznie podstawi się domyślne konto, ale możesz wybrać dowolne ze swoich rachunków Dla Twojej wygody, oprócz nazwy i fragmentu numeru konta prezentowane jest jego saldo.

W polu Nazwa odbiorcy:

 • wyszukaj odbiorcę z książki odbiorców (wystarczy zacząć wpisywać nazwę),
 • podaj nową nazwę odbiorcy.

Po wybraniu Książki odbiorców zobaczysz swoją listę zapisanych odbiorców. Na liście znajdziesz nazwę, kwotę zapisaną w momencie tworzenia odbiorcy zdefiniowanego, jego numer rachunku i nazwę banku.

Jeśli w tytule przelewu wprowadzone zostały niedozwolone znaki, poniżej pola pojawi się komunikat na czerwonym tle, z listą wprowadzonych nieprawidłowo znaków.

Przykładowe znaki niedozwolone w tytule przelewu:

!@#$%^*=[]{}\;"'<>_

4. Jak wykonać przelew natychmiastowy?

Po uzupełnieniu podstawowych danych przelewu (pól odbiorca i kwota), kliknij Dodoatkowe opcje → Polecenie przelewu natychmiastowego/ Sorbnet.

W zależności od tego, w jakim banku odbiorca ma konto, wyświetlą się dostępne warianty: EXPRESS ELIXIR, Blue Media, SORBNET wraz z informacją o koszcie przelewu, informacją o maksymalnej kwocie i czasie realizacji.

5. Jak wykonać przelew podatkowy?

Realizując przelew podatkowy, możesz skorzystać z wyszukiwarki organów podatkowych, która ułatwia wybór odpowiedniego rachunku instytucji podatkowej. Na liście prezentowana jest nazwa urzędu/izby oraz rodzaj rozliczenia - np. PIT, CIT. Wybór numeru rachunku zawęża dostępną listę symboli formularzy. Jeśli wybierzesz Urząd Skarbowy, Olsztyn - PIT, symbole formularzy zostaną ograniczone do deklaracji PIT.

Możesz także zrobić przelew z tytułu opłaty za mandat oraz z tytułu innych zobowiązań - w takim przypadku nie jest wymagane podanie okresu zobowiązania.

6. Jak wykonać przelew zagraniczny?

Możesz wykonać standardowy przelew zagraniczny lub przelew europejski/ SEPA - w tym ostatnim przypadku wystarczy podać numer rachunku w formacie IBAN, nie musisz uzupełniać wszystkich danych odbiorcy i banku.

7. Czym są płatności zaplanowane?

Na liście płatności zaplanowanych prezentowane są zlecenia stałe i przelewy z datą przyszłą. Po kliknięciu w nazwę przelewu rozwiną się szczegóły transakcji. Z poziomu płatności zaplanowanych możesz zmodyfikować lub usunąć poszczególne pozycje.

Aby przejśc do płatności zaplanowanych wybierz: Płatności (górne menu) → Płatności zaplanowane

8. Jak wykonać serię przelewów?

Jeśli będziesz dokonywać kilku podobnych operacji - do tego samego odbiorcy, ale np. na różne kwoty i z różnymi tytułami, możesz skorzystać z opcji Seria przelewów. Podczas zlecania przelewu krajowego, wybierz dodatkowe opcje i zaznacz Powtarzaj.

Z serii przelewów możesz skorzystać, jeśli zlecasz przelew z rachunku w PLN.

Dla każdego przelewu w serii możesz ustawić:

 • Tytuł,
 • Kwotę
 • Datę realizacji - możesz wpisać datę w polu lub wybrać ją z kalendarza, możesz wskazać datę nie dalszą niż rok naprzód.

Możesz zaplanować kolejne przelewy korzystając z opcji "+ Dodaj kolejny", domyślną datę następnego przelewu jest jeden miesiąc od ostatniego zdefiniowanego przelewu. Kwota i tytuł kopiowane są automatycznie z pierwszego przelewu, masz jednak możliwość ich zmiany.

W serii możesz zaplanować maksymalnie 12 przelewów. Poszczególne pozycje z serii możesz usunąć, klikając Usuń rekord. Opcja ta jest niedostępna dla pierwszego przelewu z serii. Jeśli chcesz zrezygnować z tej pozycji, odznacz pole Powtarzaj przelew.

Zmiana daty realizacji w przelewie głównym, nie zmienia dat realizacji przelewów w serii.

Seria przelewów nie jest dostępna dla przelewów, dla których zaznaczono opcję: Przelew natychmiastowy/ Sorbnet, Dodaj do książki odbiorców.

Jeśli zaznaczysz Wyślij potwierdzenie na adres e-mail, zostanie ono wysłane zarówno dla głównego przelewu, jak i dla wszystkich przelewów w serii.

9. Czy w nowej bankowości internetowej dostępna jest opcja doładowania telefonu?

Aby przejść do formularza doładowania telefonu:

 • wybierz Płatności → Nowa płatność → Doładowanie telefonu
 • na kaflu konta osobistego, na pulpicie kliknij Wyślij przelew → Doładowanie telefonu

Możesz doładować telefon w sieciach:

 • T-Mobile
 • Play
 • Plus GSM
 • Orange
 • Heyah
 • Cyfrowy Polsat
 • LycaMobile
 • nju Mobile
 • Virgin Mobile
 • W Rodzinie

Minimalna kwota doładowania wynosi 5 PLN, a maksymalna 500 PLN. Dla poszczególnych operatorów zdefiniowane są dostępne kwoty doładowań.

10. Jak pobrać potwierdzenie przelewu?

Aby pobrać potwierdzenie przelewu przejdź do: Płatności → Historia transakcji → kliknij i rozwiń szczegóły interesującej Cię pozycji, a następnie wybierz Pobierz PDF.

11. Do czego służy książka odbiorców?

Twojej wygody, system pozwala na zapisanie odbiorców, do których regularnie wykonujesz przelewy - dzięki temu nie musisz każdorazowo uzupełniać wszystkich danych. W książce odbiorców znajdziesz zapisane szablony płatności. Wystarczy, że wybierzesz odpowiedniego odbiorcę z książki, a system automatycznie uzupełni w formularzu przelewu zapisane dane.

Możesz również zapisać odbiorcę jako zaufanego. Przy zlecaniu przelewu do takiego odbiorcy, system nie będzie Cię prosić o podanie kodu SMS.

12. Czy w nowym systemie są dostępne szablony płatności, które zdefiniowane zostały w dotychczasowym systemie?

Szablony płatności zdefiniowane w dotychczasowym systemie bankowości internetowej zostały przeniesione do nowego systemu - dostępne są w książce odbiorców.

13. Czym jest książka odbiorców i jak dodać do niej nowe pozycje?

Aby przejść do książki odbiorców:

 • wybierz Płatności → Nowa płatność → Książka odbiorców
 • kliknij w zakładkę Odbiorcy w górnym menu

W książce odbiorców dostępne są zapisane szablony (zaufane i nie zaufane). Możesz wyszukać odbiorcę, korzystając z wyszukiwarki lub dodać nowego odbiorcę (wystarczy kliknąć + Nowy odbiorca). Korzystając z pola Rodzaj operacji możesz filtrować odbiorców w zależności od typu transakcji. Możesz również skorzystać z opcji Tylko odbiorcy zaufani, aby wyświetlić wyłącznie odbiorców, do których możesz wykonać przelew bez wpisywania kodu SMS.

Kliknij w menu kontekstowe (trzy kropki), aby zlecić przelew do wybranego odbiorcy z książki, edytować jego dane lub usunąc odbiorcę z listy.

Dodając nowego odbiorcę należy wskazać:

 • Rodzaj operacji (przelew krajowy, przelew podatkowy, przelew zagraniczny/walutowy, doładowanie telefonu)
 • Odbiorcę (jeśli chcesz dodać adres odbiorcy, kliknij Dodaj adres)
 • Nazwę własną
 • Numer rachunku
 • Kwotę
 • Tytuł przelewu

Możesz także dodać odbiorcę do zaufanych

Odbiorcę do ksiązki możesz też dodać podczas zlecania przelewu, po rozwinięciu opcji dodatkowych zaznacz Dodaj do książki odbiorców, możesz także zapisać pozycję jako odbiorcę zaufanego.

Dodanie nowego szablonu wymagag zawsze potwierdzenia kodem SMS, bez względu na to czy odbiorca jest zaufany czy nie. Usunięcie istniejącego szablonu nie wymaga potwierdzenia kodem SMS.

14. Czym są limity transakcji? Jak je zmienić?

W trosce o bezpieczeństwo realizowanych transakcji płatniczych, wprowadzone zostały limity kwot dla pojedynczego przelewu oraz dla łącznej kwoty i liczby przelewów w danym dniu.

Możesz je samodzielnie modyfikować, w tym celu kliknij w zakładkę Ustawienia → Autoryzacja i bezpieczeństwo (rozwiń) → w sekcji Limity → Zmień.

Po wprowadzeniu odpowiednich limitów i kliknięciu Zapisz - otrzymasz kod SMS, którym zatwierdzisz transakcję.

Wartości limitów to:

Klient indywidualny:

Klient biznesowy:

Dodatkowe funkcje dla klienta biznesowego

Dodatkowe funkcje dla klienta biznesowego

1. Czy w nowej bankowości mogę zlecać przelewy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (VAT split payment)?

Nowa bankowość internetowa udostępnia mechanizm podzielnej płatności. Rachunek, do którego przydzielony jest rachunek VAT oznaczony jest odpowiednią ikonką.

W podsumowaniu salda dostępna jest informacja o saldzie na rachunku VAT, który jest połaczony z danym rachunkiem bieżącym.

2. W którym miejscu znajdę informację o saldzie i numerze rachunku firmowego?

Saldo konta prezentowane jest na kaflu produktu na pulpicie oraz po wejściu w szczegóły rachunku.

3. W jaki sposób wygenerować Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dla firm?

Wyciag w formacie Jednoloitego Pliku Kontrolnego możesz pobrać z zakładki Wyciąg z rachunku. Opcja ta dostępna jest w ramach rozwijanej listy, aby wygenerować ten plik należy wypełnić dodatkowy formularz.

Możesz dostosować zawartość wyciągu do swoich potrzeb, wskazując:

 • listę rachunków
 • wariant formularza
 • cel złożenia
 • urząd skarbowy
 • województwo
 • powiat
 • gminę

Po naciśnięciu przycisku Eksportuj:

 • jeżeli plik zostanie wygenerowany przez system od razu, to zostanie zaprezentowane okno pobierania plików,
 • jeżeli plik nie będzie wygenerowany przez system od razu, to zostanie wyświetlony komunikat: "Wydłużony czas eksportu. Ze względu na znaczną ilość rekordów, plik będzie dostępny w przeciągu kilkunastu minut w sekcji dokumenty w szczegółach profilu". Po wygenerowaniu pliku otrzymasz kod SMS z informacją, że plik jest już dostępny do pobrania w sekcji Ustawienia → Dokumenty
4. Posiadam zarówno produkty indywidualne jak i firmowe. Czy będę widzieć je po zalogowaniu w nowym systemie bankowości internetowej?

W nowej bankowości internetowej prezentowane są wszystkie produkty dla klientów indywidualnych. Produkty dla klientów firmowych mobą być obsługiwane - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności - w dotychczasowym systemie, w nowym systemie lub w Business Pro. Jeśli Twoja firma jest obsługiwana w nowej bankowości internetowej, produkty zobaczysz w oddzielnym "kontekście". W takim przypadku, w prawym górnym rogu pulpitu zobaczysz listę rozwijaną, która pozwoli Ci przełączyć się między widokami (w ten sam sposób prezentujemy produkty, do których jesteś upoważniony jako pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy).

5. Czy jeśli zablokuję dostęp konta indywidualnego, zablokuję sobie również dostęp do konta firmowego?

Do bankowości zawsze logujesz się identyfikatorem klienta indywidualnego. Aby przejść do prezentacji produktów dla firmy musisz wybrać odpowiedni "kontekst". Dlatego, jeśli zablokujesz dostęp do bankowości internetowej, zablokowany zostaje dostęp do obu kontekstów.

Analogicznie, odblokowanie dostępu indywidualnego klienta, odblokuje jednocześnie dostęp do produktów firmowych w bankowości internetowej.

6. Jeżeli posiadam konto indywidualne i firmowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej, na który telefon będę otrzymywał SMSy autoryzacyjne i powiadomienia?

Możesz wskazać jeden lub dwa numery telefonu.

W przypadku posiadania dwóch róznych numerów telefonów dla kontekstu indywidualnego i firmowego, hasło do pierwszego logowania (pierwszej lub ponownej aktywacji bankowości internetowej) otrzymasz na numer telefonu zdefiniowany dla kontekstu indywidualnego.

Na telefon przypisany do kontekstu firmowego będziesz otrzymywać kody autoryzacji zleceń, wykonując dyspozycje z konta firmowego. Natomiast wykonując dyspozycje z kontekstu indywidualnego, kody autoryzacyjne będą przesyłane na telefon przypisany do konta indywidualnego.

Definiując powiadomienia, zarówno dla kontekstu indywidualnego, jak i firmowego, masz możliwość wskazania dowolnego numeru telefonu.

Produkty kredytowe

Produkty kredytowe

Karta kredytowa

1. Gdzie znajdę informacje o dostępnych środkach na karcie kredytowej?

Informacja o dostępnych środkach oraz wykorzystanym limicie prezentowana jest:

 • na Pulpicie
 • →po kliknięciu w panel karty kredytowej - w nagłówku szczegółów produktu
2. Skąd dowiem się, jakie jest moje bieżące zadłużenie?

Informacje o kwocie całkowitego zadłużenia znajdziesz w zakładce Szczegóły w sekcji Cykl rozliczeniowy.

3. Gdzie znajdę informacje o minimalnej kwocie do spłaty?

Informację o wysokości kwoty minimalnej znajdziesz:

→ w szczegółach karty kredytowej → zakładka Szczegóły → sekcja Cykl rozliczeniowy

→ na wyciągu → w szczegółach Karty Kredytowej → zakładka Wyciągi → ikona Pobierz

3. Czy mogę zmodyfikować limity dzienne dla karty kredytowej?

Limity dzienne karty możesz zmienić w sekcji: Szczegóły rachunku → Zakładka Karty → Szczegóły wybranej karty - w sekcji Limity dzienne kliknij Zmień.

Rodzaje limitów:

 • limit transakcji gotówkowych
 • limit transakcji bezgotówkowych
  • w tym płatności internetowe i pozostałe wykonywane bez fizycznego przedstawienia/użycia karty
  • w tym transakcje zbliżeniowe online

Dostępność typów limitów zależna jest od karty, którą posiadasz.

Po wprowadzeniu żądanych limitów, zatwierdź dyspozycję kodem SMS.

4. Jak aktywować kartę kredytową?

Aby aktywować kartę:

→ kliknij Aktywuj na niebieskim pasku, który pojawia się na pulpicie

Zaprezentowane zostaną szczegóły karty: rodzaj, typ karty, rachunek powiązany z kartą, data ważności, użytkownik karty, imię i nazwisko na karcie.

Podczas aktywacji ustawisz własny kod PIN - wprowadź go dwukrotnie. PIN nie może być zbyt prosty - nie używaj ciągów cyfr np. 1111, 1234.

Kod PIN musi być 4-cyfrowy.

Po wprowadzeniu kodu PIN otrzymasz kod SMS - wprowadź go, aby potwierdzić aktywację karty.

5. Jak zablokować kartę kredytową?

Blokada karty, w przeciwieństwie do jej zastrzeżenia, jest procesem odwracalnym - zablokowaną kartę można odblokować.

Aby zablokować kartę kliknij w jej nazwę na kaflu na pulpicie, a następnie wybierz: Szczegóły → Sekcja Zarządzanie → Edytuj

6. Jak zamknąć kartę kredytową?

Aby zablokować kartę kliknij w jej nazwę na kaflu na pulpicie, a następnie wybierz: Szczegóły → Sekcja Zarządzanie → Edytuj

7. Jak mogę zmienić numer PIN do karty kredytowej?

Aby zmienić kod PIN przejdź do:

→ Szczegóły karty kredytowej → Zakładka Szczegóły → sekcja Zarządzanie opcja Zmień PIN

Podczas aktywacji ustawisz własny kod PIN - wprowadź go dwukrotnie. PIN nie może być zbyt prosty - nie używaj ciągów cyfr np. 1111, 1234.

Kod PIN musi być 4-cyfrowy.

Po wprowadzeniu kodu PIN otrzymasz kod SMS - wprowadź go, aby potwierdzić aktywację karty.

8. Jak nadać numer PIN do karty kredytowej?

Aby zmienić kod PIN przejdź do:

→ Szczegóły karty kredytowej → Zakładka szczegóły → sekcja Zarządzanie opcja Zmień PIN

Podczas aktywacji ustawisz własny kod PIN - wprowadź go dwukrotnie. PIN nie może być zbyt prosty - nie używaj ciągów cyfr np. 1111, 1234.

Kod PIN musi być 4-cyfrowy

Po wprowadzeniu kodu PIN otrzymasz kod SMS - wprowadź go, aby potwierdzić aktywację karty.

9. Gdzie znajdę historię transakcji dokonanych kartą kredytową? Czy mogę pobrać potwierdzenie dokonania transakcji?

Aby przejść do historii transakcji kartą:

→ z górnego menu wybierz Płatności → Historia transakcji

Możesz w wygodny sposób znaleźć interesującą Cię transakcję, korzystając z filtrów - wystarczy kliknąć Pokaż filtry.

Dostępne opcje to:

 • kwota (od-do);
 • waluta: z listy rozwijanej możesz wybrać PLN, USD, EUR, CHF, GBP;
 • typ operacji: Uznania (wpływy na konto), Obciążenia (np. płatności kartą, zrealizowane przez Ciebie przelewy, doładowanie telefonu, wypłaty z bankomatu), Odrzucone, Zablokowane (np. płatności kartą, które jeszcze nie są zaksięgowane), Przelewy własne i odsetki;
 • okres: Cała historia, Ten tydzień, Ten miesiąc, Ostatnie 6 miesięcy, Ostatni rok, wybrany okres (wskaż dowolny zakres dat, korzystając z kalendarza);
 • rodzaj operacji: Wszystkie, Przelew krajowy, Transakcja kartowa, Przelew własny, Przelew zagraniczny/walutowy, Przelew ZUS, Przelew natychmiastowy, Przelew podatkowy, Doładowanie telefonu, Transakcja BLIK, Opłaty, Prowizje, Korekty, Odsetki, Wypłata gotówkowa, Wpłata gotówkowa, Inne;
 • produkt: lista rozwijana zawierajaca wszystkie Twoje produkty;

Kredyty i pożyczki

1. W jaki sposób mogę sprawdzić termin i wysokość najbliższej raty pożyczki?

Termin płatności i wysokość raty prezentowane są na pulpicie na kaflu pożyczki:

2. Jak sprawdzić pozostałą do spłaty kwotę pożyczki?

Kwota pozostała do spłaty prezentowana jest po przejściu do szczegółów produktu

3. W jaki sposób mogę sprawdzić i pobrać harmonogram spłat pożyczki?

Aby sprawdzić harmonogram pożyczki/kredytu:

→ kliknij Zobacz cały harmonogram na kaflu produktu

→ będąc w szczegółach produktu, przejdź do sekcji Harmonogram spłat

Możesz także zapisać harmonogram do pliku PDF.

4. Jaka informacja będzie widoczna po spłaceniu kredytu?

Informacja o spłacie kredytu/pożyczki zobaczysz na kaflu pożyczki, którą spłaciłeś.

5. Gdzie znajdę szczegóły mojego kredytu?

Szczegóły pożyczki/kredytu znajdziesz na panelu pożyczki/kredytu na pulpicie.

Po kliknięciu w nazwę produktu przejdziesz do szczegółowych informacji, takich jak Harmonogram spłat, Historia i Szczegóły pożyczki.

W zakładce Szczegóły pożyczki możesz zweryfikować: kwotę pożyczki, przeterminowane należności, nadpłatę na rachunku, oprocentowanie, datę zawarcia umowy, datę ostatniej raty, typ płatności.

6. W jaki sposób mogę spłacić ratę kredytu w nowej bankowości internetowej?

Na pulpicie dostępny jest kafel pożyczki/kredytu z opcją Spłać ratę.

Po kliknięciu w przycisk wyświetlony zostanie formularz umożliwiający dokonanie spłaty bieżącej raty:

Oszczędności

Oszczędności

1. Czy w nowej bankowości internetowej prezentowane są informacje o posiadanych lokatach? Gdzie znajdę szczegółowe informacje o zgromadzonych środkach/zysku?

W zależności od liczby posiadanych produktów, panel dotyczący lokat może być prezentowany na dwa sposoby.

W przypadku jednej lokaty:

W przypadku większej liczby lokat, w tej samej walucie, prezentowana jest zbiorcza informacja dotycząca środków:

Po kliknięciu w panel dotyczący pojedynczej lokaty zobaczysz informacje: numer rachunku do przelewu odsetek, saldo lokaty, walutę, okres, oprocentowanie, naliczone odsetki, odsetki ogółem, spodziewany zysk, datę założenia, datę odnowienia (jeżeli lokata jest odnawialna).

2. Jak założyć lokatę w nowej bankowości internetowej?

Aby założyć lokatę przejdź do sekcji:

Oferty → Oszczędności → Załóż lokatę

Inwestycje

Inwestycje

1. Posiadam produkty inwestycyjne. Czy będą one widoczne w nowej bankowości internetowej?

W zakładce Pulpit oraz Inwestycje prezentowane są wszystkie posiadane przez Ciebie produkty inwestycyjne wraz z ich wyceną oraz osiągniętym wynikiem finansowym – zarówno w zakresie całego portfela, jak i poszczególnych jego elementów.

Szczegóły danego produktu dostępne są po kliknięciu w jego nazwę

2. Jak składać zlecenia maklerskie w nowej bankowości internetowej?

Zlecenie maklerskie złożysz:

 • Po kliknięciu Złóż zleceniew panelu rachunek brokerski
 • w zakładce Kup lub Sprzedaj

W zakładce Zlecenia dostępne są wszystkie zlecenia bieżące, a po kliknięciu w szczegóły danego zlecenia możesz je zmodyfikować lub anulować. W przypadku zleceń zrealizowanych lub zamkniętch dostępna jest również opcja ponowienia zlecenia.

3. Jak uruchomić aplikację do notowań w nowej bankowości internetowej?

Aplikację do podglądu notowań w czasie rzeczywistym możesz uruchomić na pulpicie bankowości internetowej - wystarczy kliknąć w prawym górnym roku ikonę aplikacji.

4. W jaki sposób mogę wykonać przelew maklerski w nowej bankowości internetowej?

Przelewy „z” i „na” rachunki maklerskie realizowane są w ramach formularza przelewu własnego. Aby wykonać przelew na rachunek maklerski wybierz Płatności > Przelew własny. Z listy rozwijanej wybierz rachunek, z którego chcesz wykonać przelew, wskaż numer rachunku brokerskiego, który ma zostać zasilony. Zatwierdzenie przelewu nie wymaga podania kodu SMS. Przelewy realizowane są w czasie rzeczywistym.

W analogiczny sposób wykonasz przelewy z rachunku maklerskiego oraz „z” lub „na” rachunek depozytowy i rachunek Alior Trader.

5. Jestem pełnomocnikiem do rachunku brokerskiego. W jaki sposób wyświetlić rachunek, do którego jestem pełnomocnikiem?

Na pulpicie klienta prezentowane są produkty maklerskie, których jesteś właścicielem. W przypadku posiadania pełnomocnictwa do rachunku zmień bieżący kontekst: w górnym menu rozwiń listę Kontekst i wybierz odpowiedni profil:

6. W którym miejscu mogę zmienić sposób autoryzacji zleceń maklerskich?

Możliwość zmiany autoryzacji zleceń maklerskich dostępna jest w zakładce Ustawienia > Moje ustawienia > Autoryzacja i bezpieczeństwo,potwierdzając ją kodem SMS. .W tej sekcji dostępna jest także możliwość zmiany numeru telefonu do kodów autoryzacyjnych.

Uwaga! Aby zwiększyć bezpieczeństwo Twoich inwestycji, Alior Bank rekomenduje składanie zleceń giełdowych z wykorzystaniem autoryzacji kodem SMS.

7. Czy podczas korzystania z aplikacji do notowań może się zdarzyć, że system wyloguje mnie z bankowości internetowej?

Bankowość internetowa wywołuje automatyczne wylogowanie z systemu po 15 minutach braku aktywności. Jeśli w tym czasie korzystasz z aplikacji do notowań i nie chcesz, aby system automatycznie Cię wylogował, możesz zmienić domyślne ustawienia systemu. W tym celu przejdź do Ustawień, a następnie do zakładki Autoryzacja i bezpieczeństwo i kliknij Zmień przy pozycji Pozostań zalogowany w czasie korzystania z aplikacji do notowań

8. Czy za pośrednictwem nowej bankowości internetowej mogę kupić fundusz inwestycyjny?

Zakup nowego funduszu jest możliwy z poziomu Szczegółów funduszy klikając w opcję Nowa inwestycja

9. Czy w nowej bankowości internetowej mogę uruchomić lub spłacić kredyt na zakup papierów wartościowych?

Prezentacja szczegółów kredytu, możliwości jego uruchomienia lub spłaty dostępne są po wyświetleniu szczegółów rachunku brokerskiego w zakładce Finanse

10. Czy w nowej bankowości internetowej mogę sprawdzić swoje zobowiązania z tytułu Odroczonego Terminu Płatności?

Prezentacja zobowiązań z tytułu Odroczonego Tytułu Płatności oraz kwota pozostała do spłaty dostępne są po wyświetleniu szczegółów rachunku brokerskiego w zakładce Finanse

11. Czy w nowej bankowości internetowej mogę sprawdzić wysokość prowizji pobranych za zlecenia zrealizowane na rachunku brokerskim?

Informacja na temat prowizji za zrealizowane zlecenia w podziale na kanał telefoniczny, internetowy i mobilny oraz oddział jest dostępna po wyświetleniu szczegółów rachunku brokerskiego w zakładce Szczegóły

12. Czy w nowej bankowości internetowej mogę zapisać się na akcje w ramach praw poboru?

Jeśli jesteś posiadaczem takich akcji możesz złożyć zapis.Trwające zapisy na akcje w ramach praw poboru prezentowane są w szczegółach rachunku brokerskiego w zakładce Portfel

13. Czy w nowej bankowości internetowej mogę zrezygnować z usługi wykonywania automatycznych przelewów między rachunkiem maklerskim, a rachunkiem bankowym?

Tak, po wyświetleniu szczegółów rachunku brokerskiego w zakładce Szczegóły w sekcji Usługi dodatkowe rachunku możesz dezaktywować usługę Przelewy automatyczne

14. Czy za pośrednictwem bankowości internetowej mogę zrezygnować z usługi Odroczonego Terminu Płatności?

Tak, po wyświetleniu szczegółów rachunku brokerskiego w zakładce Szczegóły w sekcji Usługi dodatkowe rachunku możesz dezaktywować usługę Odroczony Termin Płatności

15. Czy w nowej bankowości internetowej mogę sprawdzić historię podatkową PIT-8C?

Tak, historia podatkowa jest dostępna po wyświetleniu szczegółów rachunku brokerskiego w zakładce Historia > po wybraniu z listy rozwijanej Podatki. Znajdziesz tam PIT-8C z lat poprzednich oraz prognozę na rok bieżący

16. Czy w nowej bankowości internetowej mogę sprawdzić historię operacji na funduszach inwestycyjnych?

Tak. Historia operacji na funduszach inwestycyjnych jest dostępna w szczegółach funduszy inwestycyjnych z zakładce Historia

17. Czy w nowej bankowości internetowej mogę dokonać zamiany obecnego funduszu inwestycyjnego na inny?

Zamianę posiadanego funduszu inwestycyjnego na inny możesz dokonać w szczegółach funduszy w zakładce Portfel klikając na wybrany fundusz, a następnie w opcję Zamień

Dodatkowe funkcjonalności

Dodatkowe funkcje

1. Gdzie i w jaki sposób mogę zawnioskować o nowe produkty?

Wnioski o nowe produkty dostępne są w zakładce Oferty.

2. Czy za pośrednictwem nowej bankowości internetowej mogę zmienić moje dane?

Jeśli chcesz zmienić lub zaktualizować:

 • serię, numer, datę ważności dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego, paszportu;
 • nazwisko;
 • adres zameldowania (jeżeli posiadasz dokument z wpisanym adresem zameldowania);
 • adres zamieszkania;

Jeśli chcesz zmienić dane dowodu lub paszportu, nazwisko lub adres zameldowania, do wiadomości dołącz skan aktualnego dokumentu tożsamości w formacie PDF (plik powinien zawierać awers i rewers dowodu).

Zlecenie zmiany dannych przesłane za pośrednictwem nowej bankowości internetowej zostanie zrealizowane, jeśli jesteś pełnoletnim klientem indywidualnym, a Twój dokument tożsamości nie jest zastrzeżony.

Aby wysłać wiadomość, przejdź do:

→ Wiadomości (prawy górny róg strony) → Napisz nową wiadomość → Typ wiadomości: zapytanie → Dotyczy produktu: Pozostałe → Temat zapytania: Aktualizacja danych osobowych

3. Czy w nowej bankowości internetowej mogę złożyć oświadczenie o rezydencji podatkowej FATCA/CRS?

Jeśli chcesz założyć nowy rachunek (konto osobiste, walutowe, oszczędnościowe lub lokatę), a nie wypełniłeś jeszcze oświadczenia FATCA, formularz FATCA/CRS zostanie automatycznie wyświetlony po kliknięciu we wniosek o wybrany produkt. Po złożeniu oświadczenia FATCA/CRS przejdziesz do wniosku produktowego.

Jeśli chcesz uzupełnić oświadczenie lub je zaktualizować, a nie wnioskujesz o nowy produkt, skontaktuj się z infolinią banku pod numerem 19 502 lub z oddziałem banku.

4. W jaki sposób mogę złożyć wniosek Rodzina 500+/Dobry Start?

Aby złożyć wniosek Rodzina 500+ lub Dobry Start przejdź do sekcji:

→ Ustawienia w górnym menu → zakładka eUrząd → Rozwiń

5. Jak ustawić otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach na rachunkach lub powiadomień systemowych?

Możesz otrzymywać powiadomienia w formie wiadomości SMS, e-maili lub komunikatów PUSH na telefon komórkowy.

Aby je ustanowić / zmienić powiadomienia, przejdź do sekcji: Ustawienia → Moje ustawienia → Powiadomienia.

Po kliknięciu Rozwiń zaprezentowane zostaną: numer telefonu, e-mail do powiadomień, konto do pobierania opłat za powiadomienia oraz liczbę powiadomień wysłanych w ostatnim cyklu rozliczeniowym. Dla bezpieczeństwa adres e-mail i numer telefonu nie są prezentowane w całości.

Powiadomienia e-mail/SMS/Push możesz ustawić dla wskazanych kategorii:

 • operacje na rachunku:
  • uznanie kwotą większą lub równą,
  • uznanie od nadawcy,
  • uznanie z tytułem płatności,
  • bieżące saldo kredytu w rachunku na godzinę 19:00,
  • zmiana salda poniżej / powyżej,
  • obciążenie kwotą większa lub równą,
  • przekroczenie salda dostępnego,
  • saldo na koniec dnia (19:00),
  • wykonanie zlecenia stałego,
  • wykonanie polecenia zapłaty,
  • odrzucenie przelewu.
 • Karty kredytowe:
  • uznanie rachunku karty kredytowej,
  • kwota do spłaty na dzień wygenerowania wyciągu z rachunku karty kredytowej,
  • autoryzacja transakcji gotówkowej powyżej...,
  • informacja o dokonanej automatycznej spłacie karty kredytowej,
  • autoryzacja transakcji bezgotówkowej powyżej...,
  • powiadomienie o terminie spłaty zadłużenia na 5 dni przed wymaganym terminem spłaty karty kredytowej.
 • Karty debetowe:
  • autoryzacja transakcji gotówkowej powyżej...
  • autoryzacja transakcji bezgotówkowej powyżej....
 • Lokaty:
  • odnowienie lokaty,
  • wygaśnięcie lokaty.
 • Powiadomienia systemowe:
  • zmiana obrazka bezpieczeństwa,
  • nadanie aliasu,
  • zmiana aliasu,
  • nieudana próba logowania do systemu,
  • udane logowanie do systemu,
  • dezaktywacja aplikacji mobilnej,
  • zmiana PIN-u do aplikacji mobilnej,
  • zmiana hasła do Bankowości Internetowej.

Utworzenie nowego powiadomienia każdorazowo wiąże się z potwierdzeniem kodem SMS.